Regulamin Programu Partnerskiego

Regulamin Programu Afiliacyjnego

Definicje:
a. “Program” – Program Afiliacyjny sklepu internetowego z branży beauty.
b. “Afiliant” – Osoba lub firma, która przystępuje do Programu z zamiarem promowania produktów sklepu internetowego i zarabiania prowizji.
c. “Sklep” – Sklep internetowy z branży beauty prowadzący Program Afiliacyjny.
d. “Klient” – Osoba, która dokonuje zakupu w Sklepie po kliknięciu na link afiliacyjny udostępniony przez Afilianta.

Zasady uczestnictwa:
a. Uczestnictwo w Programie jest otwarte dla wszystkich, którzy akceptują warunki Regulaminu.
b. Zabronione jest promowanie Sklepu za pomocą nieetycznych praktyk, takich jak spamowanie czy oszustwa.
c. Afiliant musi mieć legalny status i pełną zdolność do zawierania umów.
d. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa lub rozwiązania umowy z Afiliantem w przypadku naruszenia Regulaminu.

Prowizje:
a. Afiliant otrzymuje prowizję za każdy zakup dokonany przez Klienta, który przyszedł do Sklepu za pośrednictwem jego linku afiliacyjnego.
b. Wysokość prowizji oraz warunki wypłaty są określone w indywidualnym porozumieniu z każdym Afiliantem.

Linki afiliacyjne:
a. Afiliant otrzymuje unikalny link afiliacyjny, który identyfikuje ruch przekierowany z jego strony.
b. Zabronione jest modyfikowanie linków afiliacyjnych w sposób naruszający integralność śledzenia ruchu.

Obowiązki Afilianta:
a. Afiliant zobowiązuje się do promowania Sklepu w sposób zgodny z dobrymi obyczajami oraz przepisami prawa.
b. Afiliant odpowiedzialny jest za zawartość swojej strony internetowej oraz wszelkie działania związane z promocją Sklepu.

Odpowiedzialność:
a. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania Afilianta poza ramami Programu Afiliacyjnego.
b. Afiliant jest odpowiedzialny za wszelkie roszczenia lub szkody wynikające z jego promocji Sklepu.

Zmiany w Regulaminie:
a. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Afiliacyjnego w dowolnym momencie.
b. Zmiany w Regulaminie będą wchodziły w życie po opublikowaniu na stronie internetowej Sklepu.

Przystępując do Programu Afiliacyjnego, Afiliant akceptuje warunki Regulaminu w całości.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklpeu