Elementy 0

Regulamin Charytatywnej EDU. Konferencji

Dzień dobry!

Niniejszy regulamin opracowaliśmy w pocie czoła tak wielkim, że nasze rzęsy o mało nie utonęły! Wszystko po to, by zapewnić Tobie bezpieczną i przejrzystą transakcję. Jeżeli będziesz mieć do nas jakiekolwiek pytania, związane z tym regulaminem – nie wahaj się napisać do nas na: douslug@lashdesign.pl

Ogólne postanowienia
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Charytatywnej EDU. Konferencji.
2. Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z pełną akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konferencji.
3. Organizatorem wydarzenia jest firma Monika Grzelak Lash Design, z siedzibą przy ulicy Widok 16/25, 00-023 w Warszawie, NIP: 5272604631.
4. Wydarzenie odbędzie się w hotelu Arche, Aleja Krakowska 237/U1, 02-180 Warszawa, w godzinach 9:30-19:00. Godzina zakończenia wydarzenia (19.00) może ulec zmianie o kilkadziesiąt minut wcześniej lub później, w zależności od ewentualnych, nieplanowanych opóźnień i innych nieprzewidzianych sytuacji.
5. Konferencja ma charakter CHARYTATYWNY, a dochód z niej będzie przeznaczony na wsparcie Fundacji One Day, która pomaga osobom z domów dziecka wejść na rynek pracy.
6. W trakcie wydarzenia przeprowadzane będą wykłady edukacyjne z zakresu stylizacji rzęs, brwi oraz rozwoju osobistego i biznesowego. Zaproszeni przez organizatora prelegenci są ekspertami w danej dziedzinie.

Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest posiadanie świątecznego stroju lub akcesorium, np. koszulki lub swetra z motywem świąt Bożego Narodzenia, ewentualnie świąteczno-zimowego gadżetu. Organizator nie zapewnia ubioru.
2. Wstęp uczestników na miejsce wydarzenia jest możliwy po wcześniejszym opłaceniu zapisu.
3. Zapisu można dokonać od dnia 25.07.2022.
4. Liczba uczestników jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność wpłat.
5. Zapisy są prowadzone za pośrednictwem strony internetowej organizatora. Adres strony, za pośrednictwem której można dokonać zapisu: https://lashdesign.pl/produkt/charytatywna-edu-konferencja/

Dane osobowe i pliki cookies
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://lashdesign.pl/polityka-prywatności

Warunki zwrotów

1. Każdy uczestnik ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa i ubieganie o zwrot wpłaconych pieniędzy do 14 dni kalendarzowych od daty zapisu na wydarzenie.

2. W przypadku nieobecności uczestnika na konferencji, wpłacone wcześniej pieniądze nie podlegają zwrotowi.

3. Jeśli uczestnik chce zrezygnować i oddać swoje miejsce innej osobie, robi to na własną odpowiedzialność. O wszelkich zmianach informuje Organizatora. W przypadku braku informacji o zrzeczeniu się uczestnictwa na rzecz innej osoby (zmiana uczestnika), Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w wydarzeniu osobie spoza listy uczestników. Informację o zrzeczeniu się uczestnictwa należy dostarczyć drogą mailową na adres: douslug@lashdesign.pl najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia (konferencji). 

4. Uczestnik może odstąpić od umowy do 14 dni kalendarzowych po dokonaniu zapisu.

5. Przy zapisie po 01.11.2022 r. zwrot pieniędzy nie będzie niemożliwy.

6. Zwrot pieniędzy na konto bankowe uczestnika jest wykonywany w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania formularza odstąpienia od umowy. Przykładowy formularz:  https://lashdesign.pl/wp-content/uploads/2020/09/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf

 

Uczestnikiem konferencji może zostać każda pełnoletnia osoba. związana z branżą kosmetyczną.

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany lokalizacji wydarzenia, zmiany programu konferencji czy osoby występującej w roli prelegenta oraz wprowadzania zmian w regulaminie, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Uczestnika.

Jeżeli z powodów niezależnych od Organizatora konferencja nie będzie mogła odbyć się na ustalonych między stronami zasadach i terminie, Uczestnik otrzyma zwrot poniesionych kosztów w przeciągu 180 dni od daty podania informacji o ewentualnych zmianach lub uzyska możliwość uczestnictwa w innym terminie.

Udział w konferencji oznacza akceptację przez uczestnika regulaminu konferencji.

0