Regulamin Charytatywnej EDU. Konferencji

Regulamin Charytatywnej EDU. Konferencji

Definicje:

 • Uczestnik – osoba pełnoletnia, która dokonała opłaty i zarejestrowała się na Charytatywną EDU Konferencję.
 • Organizator – firma Monika Grzelak Lash Design.
 • Wydarzenie lub Konferencja – Charytatywna EDU. Konferencja organizowana przez Organizatora.
 • Kolacja Integracyjna – spotkanie organizowane przez Organizatora w godzinach wieczornych, po zakończonej Konferencji.

Ogólne postanowienia:

 • Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Charytatywnej EDU. Konferencji.
 • Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z pełną akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 • Organizatorem Wydarzenia jest firma Monika Grzelak Lash Design, z siedzibą przy ulicy Widok 16/25, 00-023 w Warszawie, NIP: 5272604631.
 • Wydarzenie odbędzie się dnia 7.12.2024 w hotelu Arche, Aleja Krakowska 237/U1, 02-180 Warszawa, w godzinach 9:30-17:30. O ewentualnych zmianach w harmonogramie uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową na adres podany podczas rejestracji oraz na profilu Instagramowym wydarzenia.
 • Konferencja ma charakter charytatywny, a dochód ze sprzedaży biletów będzie przeznaczony na wsparcie Fundacji One Day.
 • W trakcie Wydarzenia przeprowadzane będą wykłady edukacyjne z zakresu stylizacji rzęs, brwi oraz rozwoju osobistego i biznesowego. Prelegenci są ekspertami w danej dziedzinie.

Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnictwo wymaga posiadania świątecznego stroju lub akcesorium. Organizator nie zapewnia ubioru.
 • Wstęp na miejsce Wydarzenia jest możliwy po wcześniejszym opłaceniu zapisu.
 • Zapisu można dokonać od dnia 24.01.2024 do dnia 1.12.2024.
 • Ceny pakietów biletów podlegają zmianom, a Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji cen w dowolnym momencie. Aktualna pula cenowa jest ważna do wskazanej daty, o czym uczestnicy zostają poinformowani na oficjalnej stronie wydarzenia oraz poprzez komunikację w mediach społecznościowych – ZOBACZ OFICJALNY PROFIL WYDARZENIA.
 • W przypadku wyboru opcji płatności podzielonej na dwie równe transze (50%). Druga płatność przelewem na konto bankowe Organizatora musi nastąpić najpóźniej do dnia 15.10.2024. Temat przelewu powinien zawierać: imię i nazwisko zapisanego Uczestnika oraz dopisek:
  DOPŁATA BILET KONFERENCJA. 
  Dane do przelewu: Monika Grzelak Lash Design 20 1140 2004 0000 3502 7651 9501
  W przypadku niezrealizowania płatności w wyznaczonym terminie, rezerwacja biletu na wydarzenie zostanie anulowana
 • Liczba Uczestników jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność wpłat.
 • Zapisy są prowadzone za pośrednictwem strony internetowej Organizatora pod adresem: https://lashdesign.pl/produkt/charytatywna-edu-konferencja/

Dane osobowe i pliki cookies:

 • Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
 • Zasady przetwarzania danych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://lashdesign.pl/polityka-prywatności

Warunki zwrotów:

 • Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa i ubiegać się o zwrot wpłaconych pieniędzy do 14 dni kalendarzowych od daty zapisu.
 • W przypadku nieobecności Uczestnika, wpłacone wcześniej pieniądze nie podlegają zwrotowi.
 • Uczestnik może zrzec się swojego miejsca na rzecz innej osoby, informując o tym Organizatora drogą mailową na adres: douslug@lashdesign.pl co najmniej 72 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 • W przypadku kupna biletu uczestnictwa w Wydarzeniu po 01.11.2024 r., Uczestnik nie otrzyma zwrotu wpłaconej kwoty, jeżeli chciałby
  całkowicie zrezygnować z udziału.
 • Zwroty są realizowane na konto bankowe Uczestnika w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania formularza odstąpienia od umowy.
 • Uczestnikiem Konferencji może być każda pełnoletnia osoba związana z branżą kosmetyczną.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji, programu lub prelegentów oraz wprowadzania zmian w regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Uczestnika.
 • W przypadku niemożności przeprowadzenia Konferencji z powodów niezależnych od Organizatora, uczestnik ma prawo do pełnego zwrotu kosztów w ciągu 180 dni lub uczestnictwa w innym terminie.

Rejestracja na Wydarzenie – Charytatywna EDU.Konferencja, jest równoznaczna z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu. Przystępując do Wydarzenia, Uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie oraz nagrywanie swojego wizerunku podczas Wydarzenia. Ponadto, Uczestnik zgadza się na przeniesienie na Organizatora wyłącznych praw, obejmującej w szczególności prawo do kopiowania, dystrybucji, publicznego udostępniania oraz modyfikacji materiałów z jego udziałem. Organizator zobowiązuje się do wykorzystywania materiałów zgodnie z celami wydarzenia i z zachowaniem godności uczestników.

Kolacja Integracyjna po Konferencji:

 • Po zakończeniu Charytatywnej EDU Konferencji, Organizator zaprasza Uczestników na Kolację Integracyjną.
 • Uczestnictwo w Kolacji wymaga zakupienia oddzielnego pakietu. Informacje o cenie oraz sposobie zakupu dostępne są na stronie Organizatora:  https://lashdesign.pl/produkt/charytatywna-edu-konferencja/
 • Na Kolację Integracyjną obowiązuje strój wieczorowy.
 • Kolacja odbędzie się w tej samej lokalizacji i miejscu, co konferencja. Planowany start godzina 20:00. Godzina może ulec delikatnej zmianie, Uczestnik uzyska precyzują informację w dniu Wydarzenia.
 • Uczestnictwo w Kolacji daje możliwość nawiązania kontaktów biznesowych i integracji z innymi uczestnikami Konferencji w luźniejszej atmosferze.
 • Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Kolacji i ubiegać się o zwrot opłaty za pakiet do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu, z wyjątkiem sytuacji, gdy zakup nastąpił po 01.11.2024 r.
 • W przypadku nieobecności Uczestnika, wpłacone wcześniej pieniądze za pakiet Kolacji Integracyjnej nie podlegają zwrotowi.

Udział w Kolacji Integracyjnej, jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego regulaminu. Przystępując do Kolacji Integracyjnej, Uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie oraz nagrywanie swojego wizerunku podczas spotkania. Ponadto, Uczestnik zgadza się na przeniesienie na Organizatora wyłącznych praw, obejmującej w szczególności prawo do kopiowania, dystrybucji, publicznego udostępniania oraz modyfikacji materiałów z jego udziałem. Organizator zobowiązuje się do wykorzystywania materiałów zgodnie z celami wydarzenia i z zachowaniem godności uczestników.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklpeu