Regulamin Charytatywnej EDU. Konferencji

Regulamin Charytatywnej EDU. Konferencji

Definicje:

 • Uczestnik – osoba pełnoletnia, która dokonała opłaty i zarejestrowała się na Charytatywną EDU Konferencję.
 • Organizator – firma Monika Grzelak Lash Design.
 • Wydarzenie lub Konferencja – Charytatywna EDU. Konferencja organizowana przez Organizatora.

Ogólne postanowienia:

 • Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Charytatywnej EDU. Konferencji.
 • Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z pełną akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 • Organizatorem Wydarzenia jest firma Monika Grzelak Lash Design, z siedzibą przy ulicy Widok 16/25, 00-023 w Warszawie, NIP: 5272604631.
 • Wydarzenie odbędzie się w hotelu Arche, Aleja Krakowska 237/U1, 02-180 Warszawa, w godzinach 9:30-17:30. O ewentualnych zmianach w harmonogramie uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową na adres podany podczas rejestracji.
 • Konferencja ma charakter charytatywny, a dochód ze sprzedaży biletów będzie przeznaczony na wsparcie Fundacji One Day.
 • W trakcie Wydarzenia przeprowadzane będą wykłady edukacyjne z zakresu stylizacji rzęs, brwi oraz rozwoju osobistego i biznesowego. Prelegenci są ekspertami w danej dziedzinie.

Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnictwo wymaga posiadania świątecznego stroju lub akcesorium. Organizator nie zapewnia ubioru.
 • Wstęp na miejsce Wydarzenia jest możliwy po wcześniejszym opłaceniu zapisu.
 • Zapisu można dokonać od dnia 20.08.2023.
 • Liczba Uczestników jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność wpłat.
 • Zapisy są prowadzone za pośrednictwem strony internetowej Organizatora pod adresem: https://lashdesign.pl/produkt/charytatywna-edu-konferencja/

Dane osobowe i pliki cookies:

 • Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
 • Zasady przetwarzania danych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://lashdesign.pl/polityka-prywatności

Warunki zwrotów:

 • Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa i ubiegać się o zwrot wpłaconych pieniędzy do 14 dni kalendarzowych od daty zapisu.
 • W przypadku nieobecności Uczestnika, wpłacone wcześniej pieniądze nie podlegają zwrotowi.
 • Uczestnik może zrzec się swojego miejsca na rzecz innej osoby, informując o tym Organizatora drogą mailową na adres: douslug@lashdesign.pl co najmniej 72 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 • W przypadku zapisu po 01.11.2023 r., Uczestnik traci prawo do zwrotu wpłaconej kwoty.
 • Zwroty są realizowane na konto bankowe Uczestnika w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania formularza odstąpienia od umowy.
 • Uczestnikiem Konferencji może być każda pełnoletnia osoba związana z branżą kosmetyczną.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji, programu lub prelegentów oraz wprowadzania zmian w regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Uczestnika.
 • W przypadku niemożności przeprowadzenia Konferencji z powodów niezależnych od Organizatora, uczestnik ma prawo do pełnego zwrotu kosztów w ciągu 180 dni lub uczestnictwa w innym terminie.

Udział w Konferencji oznacza akceptację przez Uczestnika niniejszego regulaminu. Uczestnicy zgadzają się na fotografowanie oraz nagrywanie podczas Wydarzenia i przeniesienie praw autorskich do tych materiałów na Organizatora.

Kolacja Integracyjna po Konferencji:

 • Po zakończeniu Charytatywnej EDU Konferencji, Organizator zaprasza Uczestników na Kolację Integracyjną.
 • Uczestnictwo w Kolacji wymaga zakupienia oddzielnego pakietu. Informacje o cenie oraz sposobie zakupu dostępne są na stronie Organizatora:  https://lashdesign.pl/produkt/charytatywna-edu-konferencja/
 • Na Kolację Integracyjną obowiązuje strój wieczorowy.
 • Kolacja odbędzie się w tej samej lokalizacji i miejscu, co konferencja. Planowany start godzina 20:00. Godzina może ulec delikatnej zmianie, Uczestnik uzyska precyzują informację w dniu Wydarzenia.
 • Uczestnictwo w Kolacji daje możliwość nawiązania kontaktów biznesowych i integracji z innymi uczestnikami Konferencji w luźniejszej atmosferze.
 • Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Kolacji i ubiegać się o zwrot opłaty za pakiet do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu, z wyjątkiem sytuacji, gdy zakup nastąpił po 01.11.2023 r.
 • W przypadku nieobecności Uczestnika, wpłacone wcześniej pieniądze za pakiet Kolacji Integracyjnej nie podlegają zwrotowi.

Udział w Kolacji Integracyjnej oznacza akceptację przez Uczestnika niniejszego regulaminu. Uczestnicy zgadzają się na fotografowanie oraz nagrywanie podczas Wydarzenia i przeniesienie praw autorskich do tych materiałów na Organizatora.

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Wróć do zakupów
0