Regulamin Programu Afiliacyjnego Lash Design

 1. Przystąpienie do programu partnerskiego jest jednoznaczne z akceptacją Warunków korzystania z usługi i postanowień zawartych w Regulaminie. Każda osoba zgłaszająca chęć uczestnictwa w programie afiliacyjnym dalej jest zwana użytkownikiem.
 2. Organizatorem programu i administratorem Twoich danych jest jest Monika Grzelak Lash Design z siedzibą w Warszawie przy ulicy Widok 16/25 (00-023), NIP: 527260463, dalej zwana organizatorem.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo, do zmiany warunków korzystania z usługi. Wszelkie wprowadzone w trakcie programu zmiany podlegają Warunkom korzystania z usługi. Kontynuowanie korzystania z Programu po takich zmianach, jest jednoznaczne z akceptacją ze strony uczestnika programu wszystkich zmian, które zostały wprowadzone. Naruszenie postanowień zawartych w Regulaminie i Warunków korzystania z Programu, spowoduje natychmiastowe wykluczenie uczestnika z Programu partnerskiego. Wiąże się to z utratą wszelkich zaległych płatności z tytułu prowizji.
 4. Warunki przystąpienia i korzystania z Programu:
 • By przystąpić do Programu partnerskiego musisz mieć ukończone 18 lat.
 • Musisz udostępnić swoje dane, takie jak: pełne imię i nazwisko, ważny adres email i wszelkie inne informacje niezbędne do dokończenia procesu rejestracyjnego.
 • Twoje konto może być używane tylko przez Ciebie. Dzielenie się danymi do logowania w Programie jest zabronione.
 • Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie swojego konta i chronienie poufności hasła. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tego obowiązku w zakresie ochrony.
 • Jedna osoba nie może utrzymywać więcej niż jednego konta.
 • Nie możesz używać Programu partnerskiego do celów nielegalnych lub niedozwolonych przepisami prawa.
 1. Linki partnerskie powinny odnosić użytkownika na stronę oferowanego produktu Lash Design. W przypadku sprzedaży produktu dokonanej za pośrednictwem zamieszczonego przez Ciebie linku afiliacyjnego, otrzymasz prowizję w wysokości 5% wartości zamówienia.
 2. Środki należne uczestnikowi Programu, z tytułu prowizji pojawią się na jego wirtualnym portfelu dostępnym po zalogowaniu na stronie: https://lashdesign.pl/ do 14 dni roboczych po zamknięciu sprzedaży.
 3. Zabronione jest kupowanie produktów przeznaczonych do własnego użytku poprzez linki afiliacyjne.
 4. Naliczona prowizja sumuje się w Twoim wirtualnym portfelu. Możesz wydać ją na zakupy w sklepie internetowym Lash Design na produkty tej marki, włączając w to szkolenia.
 5. Prowizja nie może zostać wypłacona w żadnej formie innej niż zniżka na produkty. 
 6. Jeżeli osoba zwróci zamówienie lub część produktów zakupionych przez Twój link partnerski, adekwatna do tych produktów kwota zostanie usunięta z Twojego portfela. W przypadku zmiany cen produktów, kwota wyliczana będzie na podstawie ceny aktualnej podczas zakupu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • Ewentualne blokowanie prawidłowego naliczania prowizji przez oprogramowanie blokujące pliki typu cookies zainstalowane u uczestnika programu lub u użytkownika końcowego, dokonującego zakupu z polecenia uczestnika.
 • Udostępnianie przez uczestnika programu niewłaściwych linków afiliacyjnych: zawierających błędy, kierujących do innych niż zamierzone stron i serwisów internetowych oraz niedziałających poprawnie.
 1. Naliczona prowizja może być wykorzystana do końca roku kalendarzowego. Środki zgromadzone w danym roku kalendarzowym i niewykorzystane w tym samym roku nie będą mogły być wykorzystane w żadnym kolejnym roku.

 

 1. Uczestnik programu ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w dowolnym momencie. Aby zrezygnować z uczestnictwa należy wysłać maila z prośbą o usunięcie z programu na adres mailowy: dousulug@lashdesign.pl. Organizator w odpowiedzi na prośbę uczestnika usunie go z programu afiliacyjnego w przeciągu maksymalnie 21 dni.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z prowadzenia i oferowania uczestnictwa w programie afiliacyjnym. W takim wypadku organizator poinformuje uczestnika o planowanym zakończeniu programu afiliacyjnego z zachowaniem okresu 1 miesiąca wypowiedzenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklpeu