Elementy 0

Głębiny morskie potrafią silnie oddziaływać na wyobraźnię. Wiemy o nich coraz więcej, mamy dowody, że tętni tam życie. Wciąż jednak kryją wiele zagadek. Dlatego związanych z nimi jest tyle niewiarygodnych historii, układanych przez żeglarzy, którzy choć na co dzień obcują z morzem, to ze wszystkich głębin widzieli jedynie wnętrze maszynowni statku.

Podobnie jest z branżą stylizacji rzęs. Ciężko o wiarygodne informacje, pozyskane z dużej próby przedstawicieli rzęsowego rzemiosła.

Mamy nadzieję, że nasza ankieta choć odrobinę przyczyni się do uczynienia obrazu branży wyraźniejszym. Wszystkim, którzy wzięli w niej udział raz jeszcze serdecznie dziękujemy. Jeżeli Twój adres mailowy znalazł się w ostatniej rubryce ankiety, a nadal nie dotarł do Ciebie mail z niespodzianką w dowód wdzięczności – to daj nam znać w wiadomości prywatnej na naszym FB.

Poniżej znajdziesz podsumowanie wyników ankiety.

Kto zajmuje się przedłużaniem rzęs w Polsce?

Jeśli chodzi o płeć, to nie mamy tutaj zaskakujących wniosków – głównie kobiety. Spośród wszystkich osób, które wzięły udział w naszej ankiecie, ponad 99% stanowiły przedstawicielki płci pięknej. Większość z nich – 39% nie ukończyła jeszcze 25 roku życia. Kolejną, pod względem liczebności, grupą wiekową, są osoby z przedziału 26-30 lat – stanowią według naszej ankiety 32% wszystkich stylistów rzęs. Nieco mniej, jest osób między 30 a 40 rokiem życia – 26%. 2,5% stanowią osoby powyżej 40 życia. 30% ankietowanych prowadzi działalność w dużych polskich miastach (pierwsza dziesiątka pod względem liczby mieszkańców).

Jak stylistki rzęs traktują swój zawód?

Dla 53% z nich stylizacja rzęs jest głównym źródłem dochodu. Jako zajęcie dodatkowe uprawia ją 47% ankietowanych, jednak większość z nich zmierza do tego, by uczynić ją głównym zajęciem. Blisko 38% działa w branży dłużej niż 2 lata.
Co nieco zaskakujące, ponad 40% ankietowanych twierdzi, że tygodniowo wykonuje NIE więcej niż 5 zabiegów. Tylko niecałe 9% ankietowanych wykonuje więcej niż 20 stylizacji tygodniowo. Oznacza to średnią dzienną większą niż 4 zabiegi dziennie, co jest liczbą stosunkową dużą.

Większość stylistek, ponad połowa ankietowanych, nie odbyła więcej niż 3 szkolenia w zakresie stylizacji rzęs.

35% ma za sobą 4-6 szkoleń, co pozwala domniemywać, że osoby te posiadają stosunkową niezłą bazę jeśli chodzi o wiedzę. Nieco martwiący jest fakt, że 2,5% ankietowanych nie ma ukończonych żadnych szkoleń. Oznacza to, że są samoukami, co wiąże się z pewnym ryzykiem dla odwiedzających je klientów / klientek. Grupę stylistek, które pod względem rozwoju można byłoby określić jako “najbardziej ambitne” stanowi 3,1% ankietowanych – uczestniczyły one w ponad 12 szkoleniach w trakcie trwania kariery.

Co trapi polskie stylistki rzęs?

Spośród wszystkich kłopotów, które realnie odczuwają polskie stylistki, najwięcej ankietowanych wskazuje na bardzo dużą konkurencję na rynku. Ponad 37% odczuwa również negatywnie brak wsparcia ze strony dystrybutorów produktów oraz swoich pracodawców.

Jeżeli chodzi o dostrzegane braki w ofercie firm szkoleniowych, to stylistki wskazywały następująco:

dla 22% problem stanowią częste braki w zaopatrzeniu sklepów oraz słaba oferta produktowa; wiele osób ma poczucie, że branża nie odpowiada na ich potrzeby;

13% twierdzi, że na rynku wciąż brakuje wsparcia dla osób początkujących; początkujące stylistki czują się zagubione i pozostawione same sobie; spośród tej części ankietowanych wiele narzekało na brak kultury i poszanowania na grupach i forach dyskusyjnych; jest to o tyle przykre, że często na podstawie wrażeń z tego typu miejsc w Internecie (fora-grupy) tworzy w głowie ogólny wizerunek wszystkich przedstawicieli branży, co może być krzywdzące dla osób trzymających poziom;

10% dostrzega luki w programach szkoleniowych oraz odczuwa brak wiarygodnych źródeł wiedzy; jako częsty argument przytaczają brak powoływania się na renomowane źródła informacji (takie jak badania wykonywane przez zaufane instytucje, opinie ze świata akademickiego itd).

Wnioski

Branża stylizacji rzęs w Polsce przeżywa dynamiczny wzrost, który przekłada się niestety również na występowanie negatywnych zjawisk. Wysoka konkurencyjność sprzyja nieuczciwości usługodawców, brakowi określonych standardów i szerzącej się dezinformacji.

Brak regulacji dotyczących zawodu sprawia, że programy szkoleniowe różnią się od siebie znacząco, a zdaniem polskich stylistek wiele z nich pozostawia sporo do życzenia.

W naszym (całkowicie subiektywnym) odczuciu, rosnąca konkurencja przyczyni się do profesjonalizacji tych stylistek, które przetrwają rynkową batalię o klienta. Wojna cenowa może przyczynić się do wzmożonej kontroli osób, które działają bez rejestrowania działalności, a z czasem także do większego “scaelnia” (czyli łączenia się pojedynczych, małych punktów usługowych w większe).

Zastrzeżenia

W ankiecie wzięły udział 764 osoby. Grupy tej nie można uznać za w pełni reprezentatywną, zważywszy na fakt, że ankieta była przeprowadzona i promowana jedynie w środowisku Internetowym. Można przypuszczać, że istnieje grupa osób reprezentujących branżę, która Internetu używa sporadycznie lub rzadko. Mogło to mieć duży wpływ na dane dotyczące wieku aktywnych stylistek.

 

 

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Wróć do zakupów
0