Polityka prywatności sklepu Lash Design

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony i sklepu lashdesign.pl (dalej: Serwis).

Niniejszy dokument został przygotowany i jest przedstawiany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej: RODO).

Administratorem danych jest:

Monika Grzelak prowadząca działalność gospodarczą Monika Grzelak  Lash Design, ul. Widok 16/25,00-023 Warszawa, NIP: 5272604631, REGON: 365660995 (dalej: Administrator).

Z Administratorem danych możesz się skontaktować pod powyższym adresem lub wysyłając wiadomość na adres douslug@lashdesign.pl.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach głównych:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w tym założenia konta w Serwisie – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO;
 • realizacji zamówień dokonanych w sklepie internetowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • prowadzenia szkoleń, udziału w innych wydarzeniach organizowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, w szczególności wykonania rozliczeń i prowadzenia rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • rozpatrywania reklamacji i żądań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • ochrony przed roszczeniami, windykacji należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług, wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

Twoje dane mogą być przetwarzane również (o ile będzie to miało związek z działalnością Administratora i o ile cele poboczne będą powiązane z powyżej wymienionymi celami) w następujących celach pobocznych (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):

 • archiwizowanie danych,
 • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,
 • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
 • dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników,

Źródło danych

Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio do Ciebie w procesie korzystania lub rejestracji konta w Serwisie.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości świadczenia usług na Twoją rzecz.

Rodzaj danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie:

 • dane identyfikujące osobę, w tym: imiona, nazwiska, NIP
 • dane adresowe i teleadresowe w tym: adres zamieszkania, adres do wysyłki, adres e-mail i numer telefonu;
 • numer rachunku bankowego (w szczególności w przypadku zwrotów)

Administrator zbiera również dane podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Dane te są zbierane w sposób automatyczny i dotyczą w szczególności informacji technicznych tj. IP, informacje związane z siecią, oprogramowaniem oraz połączeniem z Internetem Użytkownika, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej, platforma i system operacyjny. Dane w formie plików cookies są pozyskiwane, poza plikami niezbędnymi, o ile wyrazisz na to zgodę. Więcej o cookies poniżej.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas świadczenia na Twoją rzecz usług, a po zakończeniu świadczenia usług lub rozwiązaniu umowy przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów prawnych Administratora danych lub gdy jest to wymagane przepisami prawa. Co do zasady Administrator danych przechowuje dane osobowe nie dłużej, niż jest to niezbędne, biorąc pod uwagę cele gromadzenia danych, tj. wypełnianie zobowiązań umownych w stosunku do użytkowników Serwisu, wykonanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, lub zgodnie z wymaganiami w zakresie ustawowego okresu przechowywania danych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w niniejszej klauzuli, a w szczególności:

 1. umożliwienia korzystania ze wszystkich usług Serwisu – przez okres trwania umowy o świadczenie usług i funkcjonowania konta klienta, po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 2. dla celów marketingowych lub wysyłki newslettera – do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 3. dla celów rozpatrywania reklamacji i zgłoszonych żądań lub roszczeń – do momentu przedawnienia Twoich potencjalnych roszczeń;
 4. dla celów windykacji i dochodzenia roszczeń przez Administratora do momentu przedawnienia Twoich potencjalnych roszczeń;
 5. dla celów tworzenia zestawień́, analiz i statystyk – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż̇ przez okres, po którym przedawnią się̨ roszczenia wynikające z umowy;
 6. do celów archiwalnych – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane osobowe mogą być przetwarzane przez 6 lat, chyba że przepisy prawa przewidują krótszy okres. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie;
 7. w celach podatkowo – księgowych przez okres 5 lat od końca roku obrotowego, w którym umowa między stronami została rozwiązana;

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę wyraziłeś.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom, które przetwarzają te dane na jego zlecenie np. dostawcom usług IT, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowo-płacone, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, podatkowe lub logistyczne.

Dane mogą być również przekazywane stosownym władzom i organom w zakresie i w sytuacjach określonych w przepisach prawa np. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prokuratura, policja.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych) lub w ramach świadczenia przez Administratora usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – w zakresie niezbędnym do ich wykonania. Podstawą takiego przekazania może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W szczególności, w przypadku przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych, właściwy poziom ochrony tych danych zapewniają ramy ochrony UE-USA, ustanowione decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasz sklep, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niego.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty w serwisie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu sklepu. Ponadto, zawsze możesz jednak zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Aby ograniczyć przesyłanie plików cookie przez Państwa przeglądarkę, prosimy zapoznać się z następującymi stronami, na których uzyskają Państwo informację o sposobie uniknięcia umieszczania plików cookie: FirefoxInternet Explorer;Google ChromeBing; i Safari.

Cookies własne

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu, w szczególności w celu prawidłowego funkcjonowania procesu zamówienia, koszyka, konta użytkownika. Wykorzystujemy również cookies dla bezpieczeństwa sklepu, korzystając z narzędzia WordFence.

Cookies podmiotów trzecich

Nasz sklep, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Za pomocą technologii cookie zbiera się jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z serwisu oraz minimalizacji uciążliwości reklam. Administratora nie zbiera żadnych danych identyfikujących użytkowników jako osoby lub klientów.

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu:

 • Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu (Niezbędne),
 • Analizy sposobu korzystania z serwisu (Analityczne),
 • Realizacji i ceny działań marketingowych (Marketingowe).

 

Niezbędne pliki cookies

Niezbędne pliki cookies, służą zagwarantowaniu prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz optymalizacji stron internetowych pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby odwiedzające te strony – dzięki temu komputer bądź urządzenie mobilne wyświetli je poprawnie i czytelnie. Pliki te służą, także do zapamiętania, czy dany użytkownik wyraził określoną zgodę (np. na pokazywanie wybranych treści) bądź też jej nie wyraził. Zablokowanie powyższych plików cookies, może zatem uniemożliwić lub znacząco utrudnić dostęp do niektórych funkcjonalności i obszarów serwisu.

Lista używanych, niezbędnych plików cookies:

Nazwa pliku cookie Przeznaczenie i zawartość Okres przechowywania pliku cookie
gif

 

Służy do zliczania liczby sesji na stronie internetowej, niezbędnej do optymalizacji dostarczania produktów CMP. sesyjny

 

CookieConsent Przechowuje informacje o udzielonej przez Użytkownika zgodnie na pliki cookies 1 rok
__cf_bm plik cookie pomaga zarządzać ruchem przychodzącym, który spełnia kryteria związane z botami. 1 dzień
_cfuvid Ten plik cookie jest częścią usług świadczonych przez Cloudflare – w tym równoważenia obciążenia, dostarczania treści witryny i obsługi połączenia DNS dla operatorów witryn internetowych. sesyjny
wc_cart_hash_# Używany do zapamiętania pozycji w koszyku stały
 wc_fragments_# Używany w celu zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności koszyka sesyjny
SERVERID Ten plik cookie służy do przypisania odwiedzającego do określonego serwera – ta funkcja jest niezbędna do działania strony internetowej. sesyjny

 

Analityczne pliki cookies

Analityczne pliki cookies służą do tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest Serwis – pozwala to stale udoskonalać strukturę i zawartość stron, by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom obecnych i potencjalnych Użytkowników. Więcej na temat kodu Google Analytics i plikach cookies Google’a znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności. Analityczne pliki cookies nie są niezbędne dla korzystania z serwisu. W każdej możliwe jest również wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies używanych do celów analitycznych.

Lista używanych analitycznych plików cookies:

Nazwa pliku cookie Przeznaczenie i zawartość Okres przechowywania pliku cookie
_ maps/gen_204 Używany w kontekście integracji mapy witryny. Plik cookie przechowuje interakcje użytkownika z mapą w celu optymalizacji jej funkcjonalności. sesyjny

 

td Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowania użytkowników na stronie internetowej. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora strony internetowej. sesyjny

 

vuid Służy do zbierania danych dotyczących wizyt użytkownika na stronie 2 lata

 

Marketingowe pliki cookies

Marketingowe pliki cookies w serwisie, wykorzystywane są do mierzenia skuteczności prowadzonych akcji działań marketingowych i dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronach Usługodawcy, jak i np. w sieci reklamowej Google. Korzystamy również z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Pliki te służą również do działań remarketingowych, umożliwiających docieranie z odpowiednio dopasowanym przekazem reklamowym do osób, które odwiedzały uprzednio serwis.

Marketingowe pliki cookies nie są niezbędne dla korzystania z serwisu. W każdej możliwe jest również wycofanie zgody na wykorzystanie plików Cookies używanych do celów marketingowych.

Lista używanych marketingowych plików cookies:

Grupa cookie Nazwa pliku cookie Przeznaczenie i zawartość Okres przechowywania pliku cookie
Google ads/ga-audiences Używane przez Google AdWords do wejścia w ponowną interakcję z użytkownikami będącymi potencjalnymi klientami, w oparciu o zachowania użytkowników w różnych serwisach. sesja
_ga [x2] Służy do wysyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i zachowania odwiedzającego. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych. 2 lata
_ga_# [x2] Służy do wysyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i zachowania odwiedzającego. Śledzi odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych. 2 lata
Giphy giphyPingbackId Służy do śledzenia korzystania z GIF-ów przez odwiedzających sesja
  uapMedia Niesklasyfikowany 1 dzień
Lashdesign.pl sbjs_current Gromadzi dane na temat zachowań i interakcji użytkowników w celu optymalizacji strony internetowej i zwiększenia trafności reklam na stronie. sesja
sbjs_current_add sesja
sbjs_first sesja
sbjs_first_add sesja
sbjs_migrations sesja
sbjs_session 1 dzień
sbjs_udata sesja
Youtube LAST_RESULT_ENTRY_KEY    

 

Zapisuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo YouTube. sesja
LogsDatabaseV2:V#|
|LogsRequestsStore
niesklasyfikowany stały
nextId

 

Zapisuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo YouTube. sesja
PREF Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany przez Google do prowadzenia statystyk dotyczących sposobu, w jaki odwiedzający korzysta z filmów YouTube na różnych stronach internetowych. 8 miesięcy
remote_sid

 

Niezbędne do zapewnienia wydajności i niezawodności witryny internetowej YouTube. sesja
requests Zapisuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo YouTube sesja
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog Niezbędne do wdrożenia i funkcjonalności treści wideo YouTube na stronie internetowej. stały
TESTCOOKIE SENABLED

 

Zapisuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo YouTube 1 dzień
VISITOR_INFO1_LIVE

 

niesklasyfikowany 180 dni
VISITOR_PRIVACY_METADATA niesklasyfikowany 180 dni
YSC

 

Rejestruje unikatowy identyfikator w celu prowadzenia statystyk dotyczących filmów z YouTube obejrzanych przez użytkownika sesyjne
yt.innertube::nextId

 

Rejestruje unikalny identyfikator w celu prowadzenia statystyk filmów z YouTube, które oglądał użytkownik. stały
yt.innertube::requests Rejestruje unikalny identyfikator w celu prowadzenia statystyk filmów z YouTube, które oglądał użytkownik. stały
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY Zapisuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo YouTube stały
YtIdbMeta#databases

 

Zapisuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzacza wideo przy użyciu osadzonego wideo YouTube stały
yt-remote-cast-available

 

Zapisuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzania filmów wstawionych z YouTube sesyjny
yt-remote-cast-installed

 

Zapisuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzania filmów wstawionych z YouTube sesyjne
yt-remote-connected-devices

 

Zapisuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzania filmów wstawionych z YouTube, w celu wyświetlenia filmów trwałe
yt-remote-device-id

 

yt-remote-fast-check-period

 

Zapisuje preferencje użytkownika dotyczące odtwarzania filmów wstawionych z YouTube

 

sesyjne
yt-remote-session-app

 

yt-remote-session-name

 

Odnośniki do innych stron

Jeśli Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, aby zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.

 

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklpeu